पोस्ट्स

आणि आम्ही तर या कुरआनात

कुरआन बद्धल क़ुरआन मधूनच

आणि आम्ही तर या कुरआनात लोकांच्या समजण्याकरीता अशा प्रकारे सर्व उदाहरणे सांगितली आहेत , परंतु बहुतेक लोक कृतघ्नपणा दाखविणे थांबवत नाहीत . 

(कुरआन - सुराह बनी इस्राईल -89 )

टिप्पणी पोस्ट करा

© Marathi | Ummat-e-Nabi.com. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld