पोस्ट्स

हा ग्रंथ (म्हणजेच कुरआन) आम्ही (अल्लाहने ) तुमच्याकडे या ।

कुरआन बद्दल कुरआन मधूनच 

हा ग्रंथ (म्हणजेच कुरआन) आम्ही (अल्लाहने ) तुमच्याकडे या साठी अवतरीत केले आहे ,कि तुम्ही लोकांना अंधारातून ( असत्याकडून ) प्रकाशाकडे ( सत्याकडे ) घेऊन यावे | 

(कुरआन - सुराह इब्राहीम : 1 ) 

टिप्पणी पोस्ट करा

© Marathi | Ummat-e-Nabi.com. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld